Dopravně psychologická vyšetření řidičů v souladu s § 87 a) zákona 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, proběhnou v měsíci červnu 2024  v termínech:

| 7. 6. 2024 (pátek) v 9.00 hod. | 14. 6. 2024 (pátek) v 09,.00 hod. | 20. 6. 2024 (čtvrtek) v 16.00 hod. |

V AUTOŠKOLA ABC – ŠEBEK s.r.o., Moravská 2815, Kroměříž. Požadavek na vyšetření nahlaste minimálně 3 dny dopředu na čísla: 603 507 660, 731 463 703.