Co poskytujeme

  1. Výuku a vycvik žadatelů o řidičské oprávnění všech skupin: AM, A1, A2, A, B, C, D, BE, CE, T dle Zákona č. 361/2000 Sb., § 81–83
  2. Doplňovací výuku a výcvik k získání ŘO skupiny B/96, A2, A dle Zákona č. 247/2000 Sb., § 19
  3. Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů pro účely profesní způsobilosti řidičů, tj. vstupní a pravidelná školení dle Zákona č. 247/2000 Sb., § 46–48
  4. Školení řidičů referentských vozidel (termín a místo školení po vzájemném dohovoru žadatele).
  5. Přípravu ke zkoušce z odborné způsobilosti (to je těch řidičů, kteří žádají o vrácení řidičského oprávnění).
  6. Dopravně psychologické vyšetření řidičů dle Zákona č. 361/2000 Sb., § 87 a – 87 c

Výuka a výcvik žadatelů o řidičské oprávnění

Teoretická výuka probíhá na učebně autoškoly vždy v pondělí a ve středu, nebo v úterý a ve čtvrtek (podle termínu zahájení) v době od 16.00 hodin do 17.30 hodin.

Podmínkou k přijetí k výuce a výcviku je podání „Žádosti o přijetí k výuce a výcviku“ a „Lékařského posudku o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel(Více  „Odkazy“ v Zákoně 247/2000 Sb., § 13 – 18 a Dokumenty ke stažení).

Každý žadatel obdrží studijní literaturu potřebnou ke zvládnutí zákona o provozu na pozemních komunikacích.

Praktický výcvik v řízení motorového vozidel si každý žadatel plánuje sám podle svých časových možností a vytížení učitele. Výcvik je organizován v dopoledních a odpoledních hodinách.

Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů

Vstupní a následná pravidelná školení řidičů jsou organizována podle požadavků řidičů, popř. organizací.

Vstupní školení probíhá v dopoledních hodinách v době 7.40 – 12.20 hodin (6 vyučovacích hodin), pravidelná školení probíhají zpravidla v sobotu. Na základě požadavků organizací je možno pravidelné školení organizovat i v pracovní den v sídle organizací (Více  „Odkazy“ v Zákoně 247/2000 Sb., § 46 – 48)

Dopravně psychologické vyšetření řidičů

Je prováděno v psychologické laboratoři, která se nachází v areálu autoškoly (Více  „Odkazy“ v Zákoně 361/2000 Sb., § 87 a – 87 c)