Odkazy

Zákon č. 361/2000 Sb.
o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů

Zákon č. 247/2000 Sb.
o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů