Pravidelné školení řidičů v měsíci dubnu 2021

Pravidelné školení řidičů v měsíci dubnu 2021 proběhne v termínech 10.4. 2021 (sobota), požadavky předložit do 31.3. 2021 a 24.4.. 2021 (sobota), požadavky předložit do 15.4. 2021. Vzhledem k omezenému počtu řidičů na učebně (1+ 9) budou žádosti realizovány v pořadí jak budou  předloženy.  V případě zájmu organizací je možno stanovit i jiný termín.

číst více

Dopravně psychologické vyšetření řidičů v měsíci květnu 2021

Dopravně psychologické vyšetření řidičů v souladu s § 87 a) zákona 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, proběhne v měsíci květnu 2021  v termínech 1.5. 2021 (sobota) a 15.5. 2021 (sobota) v autoškole ABC, Moravská 2815, Kroměříž, zahájení v 10,00 hodin. Požadavek na vyšetření nahlaste minimálně 3 dny dopředu na čísla: 573 333 660, 603 507 660 nebo 731 463 703.

číst více