Školení řidičů

Naše firma zajišťuje veškeré odborné činnosti v souvislosti se získáním řidičského oprávnění

i

Školení řidičů

Školící středisko

s

Servisní dílna

Kondiční jízdy

V našem akreditovaném školícím středisku pořádáme školení pro zdokonalování odborné způsobilosti řidičů:

 • Školení vstupní
 • Školení pravidelná

Pravidelná školení – Předmětem pravidelného školení je prohloubení znalostí získaných při vstupním školení. Školení je prováděno formou výuky. Délka pravidelného ročního kurzu je 7 hodin.

Učební osnova pravidelného školení navazuje na učební osnovu vstupního školení podle §47 zákona 247/2000Sb ve znění pozdějších předpisů, která je doplněna o aktuální témata z oblastí

 • pravidla provozu na pozemních komunikacích, výklad a použití v praxi,
 • dopravní předpisy jiných států,
 • teorie zásad bezpečné jízdy,
 • defenzivní přístup k řízení motorových vozidel,
 • technika současných motorových vozidel,
 • vliv pneumatik na bezpečnost,
 • převzetí nákladu, naložení, upevnění a předání,
 • základní znalosti s manipulací nebezpečného zboží,
 • mezinárodní doprava,
 • ekonomika provozu,
 • Maximální počet účastníků kurzu je 30 osob.