Dopravně psychologická vyšetření řidičů v souladu s § 87 a) zákona 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, proběhnou v měsíci květnu 2024  v termínech:

3.5. 2024 (pátek) v 9.00 hod. | 10.5. . 2024 (pátek)) v 09,.00 hod. | 16.5. 2024 (čtvrtek) v 16.00 hod. | 24.5. 2024 (pátek) v 09,00 hodin a 31.5. 2024 (pátek) v 09,00 hodin v autoškole ABC, Moravská 2815, Kroměříž. Požadavek na vyšetření nahlaste minimálně 3 dny dopředu na čísla:
603 507 660, 731 463 703.