Dopravně psychologické vyšetření řidičů v měsíci prosinci 2022.

Dopravně psychologická vyšetření řidičů v souladu s § 87 a) zákona 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, proběhnou v měsíci prosinci 2022  v termínech: 2.12. 2022 (pátek), 7.12. 2022 (středa), 15.12. 2022 (čtvrtek)   a 21.12. 2022 (středa) v autoškole ABC, Moravská 2815, Kroměříž, zahájení v  09,00 hodin . Požadavek na vyšetření nahlaste minimálně 3 dny dopředu na čísla: 573 333 660, 603 507 660 nebo 731 463 703.

číst více