Od 1.6. 2022 došlo k úpravě ceníku. Blíže – viz „CENÍK