Dopravně psychologická vyšetření řidičů v souladu s § 87 a) zákona 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, proběhnou v měsíci červenci 2023  v termínech:  7.7. 2023 (pátek), 11.7. 2023 (úterý), 21.7. 2023 (pátek), a 28.7. 2023 (pátek)  v autoškole ABC, Moravská 2815, Kroměříž, zahájení v  09,00 hodin . Požadavek na vyšetření nahlaste minimálně 3 dny dopředu na čísla: 573 333 660, 603 507 660 nebo 731 463 703.