Pravidelné školení řidičů v měsíci červnu 2023 proběhne v termínu 24.6. 2023 (sobota), požadavky předložit do 15.6. 2023..     V případě zájmu organizací je možno stanovit i jiný termín.