Dopravně psychologická vyšetření řidičů v souladu s § 87 a) zákona 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, proběhnou v měsíci dubnu 2024  v termínech:

4.4. 2024 (čtvrtek) v 16,00 hodin,. | 12.4. 2024 (pátek) v 9.00 hod. | 18.4. 2024 (čtvrtek) v 16,00 hodin,  | 26.4. 2024 (pátek) v 09,00 hodin , v autoškole ABC, Moravská 2815, Kroměříž. Požadavek na vyšetření nahlaste minimálně 3 dny dopředu na čísla:
603 507 660, 731 463 703.