Dopravně psychologická vyšetření řidičů v souladu s § 87 a) zákona 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, proběhnou v měsíci únor 2024  v termínech:

2. 2. 2024 (pátek) v 9.00 hod. | 9. 2. 2024 (pátek) v 9.00 hod. | 16. 2. 2024 (pátek) v 9.00 hod. | 21. 2. 2024 (středa) v 9.00 hod.hod., v autoškole ABC, Moravská 2815, Kroměříž. Požadavek na vyšetření nahlaste minimálně 3 dny dopředu na čísla:
603 507 660, 731 463 703.