Dopravně psychologická vyšetření řidičů v souladu s § 87 a) zákona 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, proběhnou v měsíci březnu 2023  v termínech:  2.3. 2023 (čtvrtek), 10.3. 2023 (pátek), 17.3. 2023 (pátek), 24.3. 2023 (pátek) a 30.3. 2023 (čtvrtek)  v autoškole ABC, Moravská 2815, Kroměříž, zahájení v  09,00 hodin . Požadavek na vyšetření nahlaste minimálně 3 dny dopředu na čísla: 573 333 660, 603 507 660 nebo 731 463 703.