Dopravně psychologická vyšetření řidičů v souladu s § 87 a) zákona 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, proběhnou v měsíci listopad 2023  v termínech:

3. 11. 2023 (pátek) v 9.00 hod. | 9. 11. 2023 (čtvrtek) v 16.00 hod. | 16. 11. 2023 (čtvrtek) v 16.00 hod. | 24. 11. 2023 (pátek) v 9.00 hod., v autoškole ABC, Moravská 2815, Kroměříž. Požadavek na vyšetření nahlaste minimálně 3 dny dopředu na čísla: 573 333 660, 603 507 660 nebo 731 463 703.