Od 1.1. 2022 došlo k úpravě ceníku. Blíže – viz „CENÍK“