Pravidelné školení řidičů v měsíci dubnu 2021 proběhne v termínech 10.4. 2021 (sobota), požadavky předložit do 31.3. 2021 a 24.4.. 2021 (sobota), požadavky předložit do 15.4. 2021. Vzhledem k omezenému počtu řidičů na učebně (1+ 9) budou žádosti realizovány v pořadí jak budou  předloženy.  V případě zájmu organizací je možno stanovit i jiný termín.