Dopravně psychologické vyšetření řidičů v souladu s § 87 a) zákona 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, proběhne v měsíci březnu 2021  v termínech 6..3. 2021 (sobota) a 20.3. 2021 (sobota) v autoškole ABC, Moravská 2815, Kroměříž, zahájení v 10,00 hodin. Požadavek na vyšetření nahlaste minimálně 3 dny dopředu na čísla: 573 333 660, 603 507 660 nebo 731 463 703.