Pravidelné školení řidičů v měsíci říjnu 2021 proběhne v termínu 16.10. 2021 (sobota), požadavky předložit do 7.10. 2021.     V případě zájmu organizací je možno stanovit i jiný termín.