Dopravně psychologické vyšetření řidičů v souladu s § 87 a) zákona 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, proběhne v měsíci říjnu 2021  v termínech: 1.10. 2021 (pátek), 15.10. 2021 (pátek), 23.10. 2021 (sobota) a 29.10. 2021 (pátek)   v autoškole ABC, Moravská 2815, Kroměříž, zahájení v 10,00 hodin (sobota), v 09,00 hodin (pátek). Požadavek na vyšetření nahlaste minimálně 3 dny dopředu na čísla: 573 333 660, 603 507 660 nebo 731 463 703.