Dopravně psychologické vyšetření řidičů v souladu s § 87 a) zákona 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, proběhne v měsíci říjnu 2020 v termínech: 9 .10., 16. 10., 23. 10., 30. 10. v autoškole ABC, Moravská 2815, Kroměříž, zahájení v 9.00 hodin.